Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jobless
jobless
['dʒɔblis]
tính từ
không có việc làm; không có công ăn việc làm; thất nghiệp
danh từ
(the jobless) những người thất nghiệp


/'dʤɔblis/

tính từ
không có việc làm; không có công ăn việc làm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.