Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jam-jar
jam-jar
['dʒæmdʒɑ:]
danh từ
lọ mứt, bình đựng mứt


/'dʤæmdʤɑ:/

danh từ
lọ mứt, bình đựng mứt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.