Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack up


    Chuyên ngành kỹ thuật
đội lên
kích lên
nâng
nâng bằng kích
nâng lên bằng con đội
tời
    Lĩnh vực: ô tô
kích lên (xe ôtô)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.