Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irresistibility
irresistibility
['iri,zistə'biliti]
Cách viết khác:
irresistibleness
[,iri'zistəblnis]
danh từ
tính không chống lại được, tính không thể cưỡng lại được, tính hấp dẫn không cưỡng lại được


/'iri,zistə'biliti/ (irresistibleness) /,iri'zistəblnis/

danh từ
tính không chống lại được, tính không thể cưỡng lại được, tính hấp dẫn không cưỡng lại được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.