Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interstratification
interstratification
['intə,strætifi'kei∫n]
danh từ
sự xếp lớp, xen kẽ


/'intə,strætifi'keiʃn/

danh từ
sự xếp lớp, xen kẽ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.