Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inevitably
phó từ
chắc hẳn, chắc chắninevitably
[in'evitəbli]
phó từ
chắc hẳn, chắc chắn
an awful accident will happen inevitably, if you drive at 120km per hour
chắc chắn tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra, nếu anh lái 120 km/giờGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.