Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hornblende
hornblende
['hɔ:n,blend]
danh từ
(khoáng chất) hocblen


/'hɔ:nblend/

danh từ
(khoáng chất) Hocblen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.