Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
honorific
honorific
[,ɔnə'rifik]
tính từ
kính cẩn
danh từ
lời nói kính cẩn


/,ɔnə'rifik/

tính từ
kính cẩn

danh từ
lời nói kính cẩn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.