Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hokey-pokey
hokey-pokey
[,houki'pouki]
danh từ
(như) hocuspocus
kem rẻ tiền


/'houki'pouki/

danh từ
(như) hocuspocus
kem rẻ tiền bán rong (để ăn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.