Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hiển nhiênadj
evident; obvious; patent
sự thật hiển nhiên Evident truth

[hiển nhiên]
evident; self-evident; obvious; patent
sự thật hiển nhiên
Evident truthGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.