Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
helianthus
helianthus
[,hi:li'ænθəs]
danh từ
(thực vật học) giống cây hướng dương, giống cây quý


/,hi:li'ænθəs/

danh từ
(thực vật học) giống cây hướng dương, giống cây quý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.