Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
haystack

haystack


haystack

A haystack is a big pile of hay.

['heistæk]
Cách viết khác:
hayrick
['heirik]
danh từ
đống cỏ khô


/'heistæk/ (hayrick) /'heirik/

danh từ
đống cỏ khô

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.