Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hay dở


[hay dở]
good and bad; good or bad
Hay dở như thế nào, xin cho biết ý kiến
Please give me your view whether it is good or badGood and bad, good or bad
Hay dở như thế nào, xin cho biết ý kiến Please give me your view whether it is good or bad


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.