Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harpoon-gun
harpoon-gun
[hɑ:'pu:ngʌn]
danh từ
súng phóng lao móc (đánh cá voi)


/hɑ:'pu:ngʌn/

danh từ
súng phóng lao móc (đánh cá voi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.