Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
happening
happening
['hæpəniη]
danh từ
sự việc xảy ra, chuyện xảy ra; biến cố
what a strange happening
thật là một sự việc kỳ quặc!


/'hæpniɳ/

danh từ, (thường) số nhiều
sự việc xảy ra, chuyện xảy ra; biến cố
what a stranger happening! thật là một sự việc kỳ quặc!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "happening"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.