Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hừ


[hừ]
Damn it!
Hừ! Bọn lưu manh lại giở trò
Damn it! The ill-doers have pulled another of their tricks!Damn it!
Hừ! Bọn lưu manh lại giở trò Damn it! The ill-doers have pulled another of their tricks!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.