Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hétverb
to cry; to roar; to scream
hét to lên to cry aloud

[hét]
động từ
to cry; to roar; to scream
hét to lên
to cry aloudGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.