Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gramp
danh từ
(thông tục) ông (grandpapa nói tắt)gramp
['græmp]
danh từ
(thông tục) ông (grandpapa nói tắt)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.