Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glossarist
glossarist
['glɔsərist]
danh từ
người soạn bảng chú giải
người soạn từ điển thuật ngữ; người soạn từ điển cổ ngữ; người soạn từ điển thổ ngữ


/'glɔsərist/

danh từ
người soạn bảng chú giải
người soạn từ điển thuật ngữ; người soạn từ điển cổ ngữ; người soạn từ điển thổ ngữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.