Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giao phóverb
to entrust; to confide; to commit

[giao phó]
động từ.
to entrust; to confide; to commit.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.