Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giỗnoun
Death anniversary
ngày giỗ tổ an ancestor's death anniversary
giỗ đầu year's mind
giỗ hết second year's mind
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày giỗ quan trọng nhất của người Việt Nam, được tổ chức vào ngày mồng mười tháng ba âm lịch.
Giỗ trận Đống Đa cũng là ngày giỗ chung của dân tộc Việt Nam vào ngày mồng 5 tháng giêng âm lịch, kỷ niệm ngày vua Quang Trung đại phá quânThanh năm kỷ dậu 1789. Dân Việt Nam nhớ ngày giỗ trận Đống Đa để tưởng niệm chiến công oanh liệt của tiền nhân, đồng thời chứng tỏ lòng từ bi của dân Việt đối với kẻ thù. Held on the 10th of the lunar third month every year, Kings Hung's anniversary is the most important one to Vietnamese people.* Held on the 5th of the lunar first month every year, Dong Da victory's anniversary - also common to all Vietnamese people - evokes Emperor Quang Trung's resounding victory over the Qing aggressors in 1789. This anniversary highlights not only the Vietnamese people's glorious feats, but also its great benevolence towards Qing aggressors

[giỗ]
danh từ
Death anniversary
ngày giỗ tổ
an ancestor's death anniversary
giỗ đầu
year's mind
giỗ hết
second year's mind
* Giỗ tổ Hùng Vương là ngày giỗ quan trọng nhất của người Việt Nam, được tổ chức vào ngày mồng mười tháng ba âm lịch.
* Giỗ trận Đống Đa cũng là ngày giỗ chung của dân tộc Việt Nam vào ngày mồng 5 tháng giêng âm lịch, kỷ niệm ngày vua Quang Trung đại phá quânThanh năm kỷ dậu 1789. Dân Việt Nam nhớ ngày giỗ trận Đống Đa để tưởng niệm chiến công oanh
liệt của tiền nhân, đồng thời chứng tỏ lòng từ bi của dân Việt đối với kẻ thù.
* Held on the 10th of the lunar third month every year, Kings Hung's anniversary is the most important one to Vietnamese people.
* Held on the 5th of the lunar first month every year, Dong Da victory's anniversary - also common to all Vietnamese people - evokes Emperor Quang Trung's resounding victory over the Qing aggressors in 1789. This anniversary highlights not only the
Vietnamese people's glorious feats, but also its great benevolence towards Qing aggressors.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.