Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giết chóc


[giết chóc]
to kill; to massacre
killing; bloodbath; hecatombKill, slaughter (nói khái quát)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.