Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giấc xuân


[giấc xuân]
Beautiful woman's sweet sleep.
" Thuý Vân chợt tỉnh giấc xuân " (Nguyễn Du )
Thuy Van sudden woke from her sweet sleep.Beautiful woman's sweet sleep.
"Thuý Vân chợt tỉnh giấc xuân " (Nguyễn Du)
Thuy Van sudden woke from her sweet sleep


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.