Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giông


[giông]
Have a run of hard luck (after coming across some ominous person or thing).
Bị giông cả năm
To have a run of hard luck all through the year.Have a run of hard luck (after coming across some ominous person or thing)
Bị giông cả năm To have a run of hard luck all through the year


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.