Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gió đông


[gió đông]
easterly winds; easterlies
spring wind; vernal breeze
" Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông " (Nguyễn Du)
The peach blossom of yester-year was still smiling at the vernal breezeEasterly wind
Spring wind, spring, breeze, vernal breeze.
"Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông " (Nguyễn Du)
The peach blossom of yester-year was still smiling at the vernal breeze


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.