Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gawp
nội động từ
trố mắt nhìn, nhìn trâng tráogawp
[gɔ:p]
nội động từ
trố mắt nhìn, nhìn trâng tráo
to gawp at the old beggar
trố mắt nhìn ông lão hành khấtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.