Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gắp thămDraw lots, cast lots
    Chỉ có một vé đá bóng cho năm người phải gắp thăm There is only one football ticket for the five of them, so they have to draw lots


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.