Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foursquare
tính từ
vuông
kiên quyết, táo bạo
a foursquare approach to a problem một cách tiếp cận táo bạo một vấn đề
có cơ sở vững chắcfoursquare
['fɔ:'skweə]
tính từ
vuông
kiên quyết, táo bạo
a foursquare approach to a problem
một cách tiếp cận táo bạo một vấn đề
có cơ sở vững chắcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.