Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
four-flusher
four-flusher
['fɔ:'flʌ∫ə]
danh từ (từ lóng)
người bịp, người lừa
người tháu cáy


/'fɔ:'flʌʃə/

danh từ (từ lóng)
người bịp, người lừa
người tháu cáy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.