Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
floating bridge
floating+bridge
['floutiη'bridʒ]
danh từ
cầu phao


/floating bridge/

danh từ
cầu phao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "floating bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.