Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flight of stairs


    Chuyên ngành kỹ thuật
bậc cầu thang
cầu thang
đợt cầu thang
    Chuyên ngành kỹ thuật
bậc cầu thang
cầu thang
đợt cầu thang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.