Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fit in


    Chuyên ngành kỹ thuật
điều chỉnh cho vừa
gài vào
gắn vào
lắp ráp
lắp vào
lồng vào
ráp vào
sửa lắp
xen vào
xếp vào
    Lĩnh vực: xây dựng
để lọt vào
    Chuyên ngành kỹ thuật
điều chỉnh cho vừa
gài vào
gắn vào
lắp ráp
lắp vào
lồng vào
ráp vào
sửa lắp
xen vào
xếp vào
    Lĩnh vực: xây dựng
để lọt vào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.