Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felly
felly
['feli]
Cách viết khác:
felloe
['felou]
như felloe


/'felou/ (felly) /'feli/

danh từ
vành bánh xe

Related search result for "felly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.