Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expounder
expounder
[iks'paundə]
danh từ
người dẫn giải


/iks'paundə/

danh từ
người dẫn giải


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.