Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
espalier
espalier
[es'pæliei]
danh từ
giàn đứng (dựa vào tường cho dây leo...)
cây trồng ở giàn đứng


/es'pæljə/

danh từ
giàn đứng (dựa vào tường cho dây leo...)
cây trồng ở giàn đứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.