Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
eo hẹpnoun
scanty; want; tight
tiền bạc eo hẹp to have scanty money

[eo hẹp]
scanty; tight
Tiền bạc eo hẹp
To have scanty money; To be on a tight budgetGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.