Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enshroud
enshroud
[in'∫raud]
ngoại động từ
bọc kín, phủ kín, che lấp
he tries to enshroud his political identity
hắn cố che giấu lai lịch chính trị của mình


/in'ʃraud/

ngoại động từ
bọc kín (như liệm); phủ kín, che lấp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.