Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dump truck

dump+truck


dump truck

A dump truck is a truck that can carry and then dump its load (like gravel or soil). A dump truck toy is a great in a sandbox.

['dʌmptrʌk]
như dumperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.