Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draining


    Chuyên ngành kinh tế
sự chảy
sự tháo khô nước
    Chuyên ngành kỹ thuật
nhỏ giọt
sự tháo nước
sự thoát nước
sự tiêu nước
tháo nước
thoát nước
    Lĩnh vực: xây dựng
sự rút nước
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự tháo khô


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.