Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
double or nothing
double+or+nothing

[double or nothing]
saying && slang
double the first bet and if I win, I owe nothing
After losing the first bet, I said, "Double or nothing this time?"Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.