Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispiteous
dispiteous
[dis'pitiəs]
tính từ
nhẫn tâm, tàn nhẫn, không thương xót


/dis'pitiəs/

tính từ
nhẫn tâm, tàn nhẫn, không thương xót


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.