Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
di huấn


[di huấn]
(trang trọng) Last instructions, last message, last recommendation (given before death); precept; behest(trang trọng) Last instructions, last message, last recommendation (given before death)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.