Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diễn tấu


[diễn tấu]
play, perform, execute (of musician).Perform, execute (a musical work)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.