Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desexualize
ngoại động từ
làm mất giới tính bằng cách mổ lấy buồng trứng hay tinh hoàndesexualize
[di:'seksju(ə)laiz]
ngoại động từ
làm mất giới tính bằng cách mổ lấy buồng trứng hay tinh hoànGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.