Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demilitarise
động từ
phi quân sự hoá (một vùng)demilitarise
[di:'militəraiz]
Cách viết khác:
demilitarize
[di:'militəraiz]
động từ
phi quân sự hoá (một vùng)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.