Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defrock
defrock
[di:'frɔk]
ngoại động từ
(tôn giáo) bắt bỏ áo thầy tu


/'di:'frɔk/

ngoại động từ
(tôn giáo) bắt bỏ áo thầy tu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.