Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflective
deflective
[di'flektiv]
tính từ
lệch
uốn xuống, võnglệch

/di'flektiv/

tính từ
lệch
uốn xuống, võng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.