Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defeature
defeature
[di'fi:t∫ə]
ngoại động từ
làm cho không nhận ra được


/di'fi:tʃə/

ngoại động từ
làm cho không nhận ra được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.