Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deciphering
deciphering
[di'saifəriη]
danh từ
sự giải mã, sự giải đoán (chữ khó (xem), chữ cổ...)


/di'saifəriɳ/

danh từ
sự giải (mã), sự giải đoán (chữ khó xem, chữ cổ...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.