Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dựa trênverb
to found on

[dựa trên]
to rely on...; to base oneself on...
Điều đó dựa trên nguyên lý nước bốc hơi
It relies on the principle that water evaporatesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.